Reddettin ne demek ?

Melis

Global Mod
Global Mod
Reddettin, Islam Hukukuna gore, zamanasmna ugrams bir davalnn cezasnn uygulanmamasna iliskin kural olarak tanmlanr. Islam Hukuku, reddettigi suclar icin cezann verilmeyecegine iliskin temel bir kural olarak reddettigi konusunda cok ack ve nettir.

Reddetme Kuralnn Amac

Reddetme kuralnn amac, adaletin geregi olarak hakimin tarafsz olmasn ve davann zamanasmna ugrams olmas nedeniyle davann savunulmasnn zorlasms olmas durumunda hakimin davay reddetmesini saglamaktr. Islam Hukuku, reddetteginin adaletin temel ilkesi oldugunu vurgular.

Reddetme Kuralnn Uygulanmas

Reddetme kural, Islam Hukukunda ozel durumlar dsnda genel olarak uygulanr. Islam Hukuku, reddettinin yururluge girecek bir kural oldugunu belirtir. Ancak, reddetme kuralnn kesinlikle uygulanamayacag baz durumlar vardr. Ornegin, hrszlk, cinayet ve dinen haram olan faaliyetler reddetme kuralnn uygulanmamas gerektigi durumlardr.

Reddetme Kuralnn Sonuclar

Reddetme kuralnn uygulanmas, davalnn haklarnn korunmasna ve adaletin saglanmasna yoneliktir. Zorunlu olarak reddetme kuralndan yararlanlmas durumunda, zamanasmna ugrams davalnn cezasnn odenmesi gerekmez. Ayrca, Islam Hukuku reddetme kuralnn uygulanmasnn sucun caydrc etkisinin olmadgn soyler.

Reddetme kural, Islam Hukuku tarafndan ozel durumlarda uygulanmak uzere olusturulmus bir kuraldr. Bu kural, hakimin tarafsz olmasn ve davann zamanasmna ugrams olmas nedeniyle davann savunulmasnn zorlasms olmas durumunda hakimin davay reddetmesini saglamaktadr. Reddetme kuralnn uygulanmas, davalnn haklarnn korunmasna ve adaletin saglanmasna yoneliktir.