Okulunuz için En İyi SEL Müfredatını Nasıl Seçersiniz?

0
Okulunuz için En İyi SEL Müfredatını Nasıl Seçersiniz?

Okullar öğrencilere tüm yaşamları boyunca kullanacakları hayati sosyal becerileri kazandırmak için çalıştıkça, sosyal-duygusal öğrenme (SEL) gün geçtikçe daha popüler hale geliyor. Bunlar beş SEL temelini içerir: öz farkındalık, öz yönetim, sorumlu karar verme, sosyal farkındalık ve ilişki becerileri. Okullar kaliteli bir SEL müfredatını tutarlı ve düzgün bir şekilde uyguladığında, genellikle akademik iyileşmenin yanı sıra davranış sorunlarında da azalma görürler.

Ancak tüm SEL müfredat programları aynı değildir ve yanlış olanı seçmek, eğitimcilerin işlerini zorlaştırabilir ve öğrenci sonuçlarını gerçekten iyileştirmeyebilir. Bu nedenle iyi bir SEL programının neleri içerdiğini ve kaçınılması gereken potansiyel tuzakları öğrenmek önemlidir. Kuruluşunuzda sosyal-duygusal öğrenmeyi öğretmek için doğru müfredatı bulma sürecini başlatmak için bu kılavuzu kullanın.

Atlamak:

SEL Müfredatının Olması Gerekenler

CASEL/SEL Çarkı casel.org aracılığıyla

Sosyal-duygusal bir öğrenme programına katılmak zaman, para ve diğer değerli kaynakları gerektirir. Seçtiğiniz müfredatın bu özelliklere sahip olmasını sağlayarak çabaya değer olmasını sağlayın.

Kanıta Dayalı ve Etkili

Güçlü bir SEL programı, çocuk gelişimi ve sosyal-duygusal öğrenme yeterlilikleri üzerine yapılan en son araştırmalara dayanmaktadır. Geniş bir öğrenci kitlesinde olumlu sonuçları açıkça gösteren bilimsel çalışmalarla desteklenmelidir. Bir SEL müfredatının dayandığı araştırma hakkında daha fazla soru sormaktan veya farklı kuruluş ve topluluklardaki sonuçlara ilişkin verilere yakından bakmaktan çekinmeyin.

Çok Yıllı ve Büyüme Odaklı

SEL’in “tek seferlik” bir şey olmadığını anlamak kesinlikle hayati önem taşıyor. Bunun yerine, en iyi SEL müfredat programları en erken yaşlarda başlar ve zamanla öğrenmeye dayanır. Yaşa, sınıf düzeyine veya yeterliliğe göre uyarlanan ilerici hedefleri ve destekleyici faaliyetleri içerirler.

Başka bir deyişle, öğrenciler her yıl aynı etkinlikleri tekrar tekrar görmeyi beklememelidir (her ne kadar programın bazı yönleri zaman içinde tutarlı olsa da). Bunun yerine, yeni beceriler öğrenecekler veya geçmişte ele aldıkları bazı SEL yeterliliklerini daha derinlemesine inceleyecekler.

İhtiyaçlarınıza Uygun

Bir program seçmeye başlamadan önce kuruluşunuzun ihtiyaçlarını değerlendirerek başlayın. Öğrencilerinizin mevcut sosyal-duygusal yeterlilik düzeyleri hakkında daha fazla bilgi edinin ve öğretmenlerin öğrenme ortamınızı en çok desteklemeye nelerin yardımcı olabileceğini düşündüğünü öğrenin.

Burada sosyal-duygusal öğrenmeyi nasıl değerlendireceğinizi öğrenin ve bir SEL programı için alışverişe çıkmadan önce bir temel oluşturun. Ardından öğretmenin, velinin ve topluluğun katılımı olan bir program seçin. SEL programları herkesin katılımıyla en iyi şekilde çalışır; bu nedenle öğretmenlerinize ve ebeveynlerinize bir programda görmek istedikleri şeyler hakkında konuşma şansı verin.

Kuruluşunuzun genel olarak arzu edilen sonuçlarını anladığınızdan emin olun, böylece bunları özel olarak ele alan bir SEL müfredatı bulabilirsiniz. Belki de en önemlisi, seçtiğiniz programın topluluğunuzu ve öğrenci çeşitliliğinizi kucakladığından ve herkese eşit öğrenme fırsatları sunduğundan emin olun.

Öğretmenleri Destekler

Bunun ne kadar hayati olduğunu yeterince vurgulayamayız. Öğretmenlere her gün yeni beklentilerle her taraftan talepler geliyor. SEL programınız öğretmenlere yeterli eğitim ve uzun vadeli destek sağlamıyorsa işe yaramayacaktır. Dahası, en iyi SEL müfredatı öğretmenlere sosyal ve duygusal destek sağlar. Ve bunu, öğretmenlerin boşa harcamayı göze alamayacakları kadar büyük bir zaman ve enerji yatırımı talep etmeden yapıyorlar.

SEL Müfredat Programları için Kanıtlanmış Uygulamalar

ACT aracılığıyla SEL İstatistikleri

Potansiyel program havuzunu daraltırken, her birini araştırmalarla etkili olduğu kanıtlanmış uygulamalar açısından değerlendirin. Bu uygulamalardan bazıları şunları içerebilir:

Tam Entegrasyon

Sosyal-duygusal öğrenme akademik öğrenmeden ayrı olmamalıdır. Bunun yerine, iyi bir SEL müfredatı ikisini birleştirir. Öğrenciler SEL yeterliklerine özel bazı etkinlikleri tamamlarlar. Ancak onlardan aynı zamanda akademik ve sosyal faaliyetler sırasında bu yeterlilikleri okul ve sınıf topluluklarında uygulamaları da bekleniyor. Öğretmenler matematik veya okuma derslerinde, teneffüslerde ve hatta ders aralarında koridorlarda SEL yeterliliklerini güçlendirmelidir.

Bu, bir programın sınıf seviyelerinde tutarlı bir şekilde seçilmesi ve uygulanması ve SEL’in tüm okul önceliği haline getirilmesi anlamına gelir. SEL’i programdaki bir konu haline getirmek yerine, bir bütün olarak günlük öğrenme topluluğunun düzenli bir parçası haline gelir. Okul liderliği, öğretmenler ve destek personeli her gün programın aktif bir parçasıdır.

Devamlı gelişme

Pek çok beceri gibi sosyal-duygusal öğrenme de bir gecede gerçekleşmez. Çocuklar büyüyüp olgunlaştıkça SEL yeteneklerini yavaş yavaş geliştirirler. İyi bir SEL programı, her sınıfın müfredatının daha önce gelenler üzerine inşa edilmesiyle, genel olarak yavaş ama istikrarlı bir gelişmeyi kabul eder.

Okullar mutlaka tek bir akademik yılda büyük değişiklikler görmeyi beklememelidir. SEL’in uygulanması zaman ve kararlılık gerektirir, ancak küçük değişiklikler uzun vadede büyük başarıya yol açabilir.

GÜVENLİ Öğrenme Fırsatları

Araştırmacılar en iyi SEL öğreniminin GÜVENLİ olduğunu buldu:

  • Sıralı: Etkinlikler dersten derse veya yıldan yıla zaman içinde birbirinin üzerine inşa edilir.
  • Aktif: Öğrenciler öğrendiklerini düzenli olarak uygulamaya koyma şansına sahiptir.
  • Odaklanmış: Faaliyetler belirli becerilere ve SEL yeterliliklerine odaklanır (SEL yeterlilikleri hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz).
  • Açık: Her aktiviteye yönelik beceriler ve SEL yeterlilikleri, programın her bölümünde geçerli bir amaç sağlayacak şekilde adlandırılmış ve tanımlanmıştır.

Strateji Aralığı

Her okul, öğretmen veya öğrenci için işe yarayan tek bir SEL stratejisi yoktur. Düşündüğünüz program yalnızca bir veya iki öğrenme stratejisine odaklanıyorsa, çeşitli öğrenci kitlenizin ihtiyaçlarını karşılaması pek olası değildir. Her türden öğrenciye ulaşacak seçenekler sunan bir SEL müfredatı arayın:

  • Tüm öğrenme stillerini destekleyen bağımsız SEL dersleri ve etkinlikleri
  • SEL’i akademik öğrenmeye entegre etme yöntemleri
  • Ekip ve topluluk oluşturma girişimleri
  • Öğrenci liderliği fırsatları
  • Kontrol listeleri, araç kitleri ve yazılı dersler gibi faydalı araçlar
  • Özel ihtiyaçlara yönelik uyarlanabilir stratejiler (ELL, özel yayın vb.)

Profesyönel geliştirme

Daha önce de belirttiğimiz gibi, SEL müfredat yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız öğretmenlerin eğitime ve desteğe ihtiyacı vardır. Program, her düzeydeki öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimini içeren bir uygulama planı içermelidir. Ayrıca yıl boyunca öğretmenlerin programı öğrencilere ulaştırmasını destekleyecek bir planı da olmalıdır. Bunun inanılmaz derecede zaman alıcı olmasına gerek yok; ancak öğretmenin sorularını gerektiği gibi yanıtlayabilecek kadar açık ve ayrıntılı olmalıdır.

SEL’i öğretmek, doğru davranışları modellemek anlamına gelir; dolayısıyla gerçekten güçlü bir SEL müfredatı, öğretmenlere de öğrenme şansı sunar. Atölyelerde veya çevrimiçi modüllerde çocuk gelişimi veya SEL yeterlilikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Veya eğitimciler olarak kendi sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını desteklemeye yardımcı olmak için tasarlanmış bir programa katılabilirler. Seçtiğiniz programın her şeyi öğretmenlerin kucağına atıp kendi başlarına çözmelerini beklemediğinden emin olun.

Aile ve Toplum Desteği

Öğretmenlerin çok iyi bildiği gibi, çocuklara sınıfta sağlıklı SEL davranışlarını öğretmenin, okuldan ayrıldıktan sonra kötü alışkanlıklara geri dönmelerini sağlamanın bir faydası olmaz. Ebeveynleri, aileleri ve hatta toplumu sürece katacak bir program seçin. Bu, ailelerin katılacağı bir atölye çalışması veya öğrencilerin ebeveynleri veya velileriyle tamamlayabilecekleri etkinlikler anlamına gelebilir. Bunlar, okulların kendi başlarına tasarlaması gereken şeyler yerine SEL programına dahil edilmelidir.

Sonuç İzleme

Bir SEL programı size sonuçlarla ilgili vaatlerde bulunuyorsa, bu beklenen sonuçları izleyebileceğiniz bir yol sunması gerekir. Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uygun, düzenli veri toplama ve değerlendirme araçları içeren SEL müfredat tekliflerini arayın. SEL değerlendirme araçları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

SEL Müfredatı Kırmızı Bayraklar

Artık neye bakmanız gerektiğine dair bir fikriniz olduğuna göre, işte kaçınmanız gereken bazı tuzaklar.

Kanıta Dayalı Olmayan Programlar

Bir program iddialarını destekleyecek herhangi bir araştırma sunamıyorsa uzak durun. Yeni bir SEL müfredatı bile programlarını temel aldıkları çocuk gelişimi araştırmalarına işaret edebilmelidir.

“Hızlı” veya “Kolay” Gibi Vaatler

SEL’in doğru ve sorumlu bir şekilde uygulanması öğrenciler, öğretmenler ve aileler için çalışma gerektirir. Özellikle uygulamanın ilk aşamalarında zaman alıcı olabilir. Bu nedenle, hızlı ve kolay yanıtlar aramak yerine, personeliniz zorluklarla karşılaştıklarında onlara özelleştirilmiş destek çözümleri sunan programları arayın.

Entegre Olmayan Programlar

Sosyal-duygusal öğrenmeyi tek bir ders olarak izole eden bağımsız bir SEL müfredatının okulunuza gerçekten istediği sonuçları vermesi pek olası değildir. Sosyal-duygusal öğrenmeyi okul ortamınıza entegre etmenin yollarını sağlayan programları arayın.

Değerlendirme Eksikliği

Programdan yararlı ve güvenilir veriler toplayabildiğinizden emin olun, böylece programın etkinliğini düzenli olarak değerlendirebilirsiniz. İyi tasarlanmış değerlendirmeler herhangi bir SEL müfredatına dahil edilmelidir.

Kuruluşunuz için bir SEL programı seçerken dikkate alınması gereken tüm hususlar karşısında bunalmış hissediyorsanız, yalnız değilsiniz. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok fazla müfredat seçeneği varken, nereden başlayacağınızı bilmek zor. Bu güvenilir kaynaklar süreci biraz daha kolaylaştırabilir.

CASEL Program Rehberi

Akademik, Sosyal ve Duygusal Öğrenme İşbirliği (CASEL), SEL’in önde gelen uzmanlarından biridir. Kapsamlı program rehberleri de dahil olmak üzere okulunuzun SEL yolculuğunu desteklemeye yardımcı olacak muazzam bir kaynak koleksiyonuna sahiptirler. SEL hedeflerinizi belirleme süreci boyunca size yol gösterecek ve ardından ihtiyaçlarınızı karşılayan programları belirleyeceklerdir.

Harvard Üniversitesi SEL’i Keşfedin

Program çerçevelerini ve beceri odağını karşılaştırmak için akıllı araçların yanı sıra, SEL programlarının çeşitli beceriler için kullandığı farklı terminolojileri görme yeteneği gibi kullanışlı kaynakları bulun.

Daha Fazla SEL Müfredatı Kaynağı

Okulunuz veya bölgeniz için en iyi SEL müfredatını seçme konusunda daha fazla ipucu ve tavsiye mi arıyorsunuz? Facebook’taki Biz Öğretmeniz YARDIM HATTI grubundaki sohbete katılın.

Ayrıca Her Yaş İçin Basit Sosyal-Duygusal Öğrenme Aktiviteleri.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ataşehir escort tuzla escort kadıköy escort izmir escort bayan şişli escort casinoslot halkalı escort avrupa yakası escort şişli escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort şirinevler escort ataköy escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort ankara escort şişli escort free sex videos Small teen punished xxx Desperate Arab Woman Fucks For Money
mecidiyeköy escort ankara escort deneme bonusu veren siteler mamigeek.com